Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС).

http://tvoiatchas.mon.bg

Списък извънкласни дейности по проект "Твоят час"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

N

ДЕЙНОСТ

РЪКОВОДИТЕЛ

 

ДЕЙНОСТ

1

Аз търся и преоткривам света

Мариана Вълева

Занимание по интереси

2

Геопространствени технологии

инж.Стефка Методиева

Занимание по интереси

3

Група по философия „Философска работилница”

Росен Деспов

Занимание по интереси

4

Да учим английски език заедно!

Марин Маринов

Занимание по интереси

5

Здравно образование и култура

Анелия Александрова

Занимание по интереси

6

Картографски изображения

инж.Дора Захариева

Занимание по интереси

7

Клуб "Алхимик"

Таня Андреева

Занимание по интереси

8

 Клуб "Психология на общуването"

Галина Петрова

Занимание по интереси

9

Клуб „Макетиране”

арх. Ваня Димитрова

Занимание по интереси

10

Млади краеведи

Станислава Русева

Занимание по интереси

11

Футболен буквар

Панайот Горов

Занимание по интереси

 

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

ЗАНИМАНИЯ ПО ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

1

Готината география

Мариана Вълева

Обучителни затруднения

2

Клуб "Аз мога"

Добринка Кирязова

Обучителни затруднения

3

Клуб "Физиката през моите очи"

Галина Петровa

Обучителни затруднения

4

От "Вие" на "Ти" с механиката

инж. Кремена Маркова

Обучителни затруднения

5

Клуб „Математика”- осми клас

Снежанка Новакова

Обучителни затруднения

6

Клуб „Математика” - девети клас

Снежанка Новакова

Обучителни затруднения

7

Клуб „Език мой“

Елена Янева

Обучителни затруднения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки от изяви по проекта "Твоят час" за 2017 г. - тук

Снимки от изяви по проекта "Твоят час" за м. април 2017 - тук

Снимки от изяви по проекта "Твоят час" за м. май 2017 - тук