Публикация на вестник "Строител" за практическото обучение

Публикация на вестник

Публикация на вестник "Строител" за практическото обучение на учениците.

Бр. 6, 6 февруари 2015, стр.25