Публикация на информационен сайт "Зона Бургас"

Публикация на информационен сайт "Зона Бургас" за практическото обучение на учениците заедно със строителни фирми: "Ученици градят мини парк в двора на Строителния"

http://www.zonaburgas.bg/2015/10/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80/