Публикация на сайта на Община Бургас за успехите на учениците в Национално професионално състезание

Публикация на сайта на Община Бургас за двете първи места на учениците в Национално професионално състезание в гр. Пловдив

http://www.burgas.bg/bg/news/details/1/21857