Разрешаването на конфликти по мирен път дискутираха с медиатори ученици от ПГСАГ „Кольо Фичето”-Бургас

Разрешаването на конфликти по мирен път дискутираха с медиатори ученици от ПГСАГ „Кольо Фичето”-Бургас

        Медиацията като процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове представиха пред единадесетокласници от ПГСАГ „Кольо Фичето“ медиатори от Центъра за медиация и спогодби към Окръжен и Районен съд – Бургас. Младите хора дискутираха по наболелите теми за агресията и споровете, които се проявяват все по-често в училищна среда. Медиаторите провокираха учениците да разсъждават по спорни казуси, да дефинират понятието „конфликт“. Според младежите конфликтът е спор, проява на скандал, различни гледни точки и идеи или мълчаливо несъгласие. В края на открития урок всички, лектори и участници, се обединиха около мнението, че всяко споразумение е правилно. Съществува ли диалогичност и комуникация, това е успешна медиация.

         Темата за медиацията е част от Образователния цикъл лекции на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, който реализират двата съда.