Рождественски концерт на гимназията 2011 г.

Първата част на рождественския концерт на ПГСАГ през декември 2011 г. 

Втора част тук: