Ръководство

Ръководство

Училището се ръководи от директор и трима помощник-директори. 

Директор на гимназията е инж. Даниела Симеонова, тел.0879005342

Помощник-директор по учебната дейност  : Минка Кюркчиева, тел. 0879005341
Помощник-директор по учебната дейност:  Мария Жекова, тел.0879005352


Педагогически съветници

- Пламена Димитрова – тел. 0879896446

- Гергана Попова – тел. 0879101823

- Елена Желева – тел. 0879005351