Свободни места в 9-и клас

Свободно място в IX клас

Професия „Строителен техник“

Специалност „Водно строителство“

I-ви чужд език – Английски език

Срок за подаване на заявления – 04.10.2019 г. 14:00 часа в канцеларията на гимназията – стая № 6.

Забележка: При различия в учебните планове се полагат приравнителни изпити.

Телефон за контакти: 0879 005 352

 

О Б Я В А

 

ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ПО УТВЪРДЕНИЯ ПЛАН - ПРИЕМ С

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

 

     Професия,       Специалност

 

Клас

Брой

Свободни места

 

I  Чужд език

Техник -озеленител,

Парково строителство и озеленяване

 

IX Д

 

1

 

Руски език

 

Кандидатите за обявеното свободно място, да представят следните

документи, както следва:

 

  1. Заявление до Директора по образец.
  2. Ученическа книжка на кандидата от успешно завършен VIII клас
  3. Свидетелство за основно образование - оригинал

 

     Срок за подаване на документите 04.10.2019 г.  до 14.00 ч.

в канцеларията на гимназията.

За справки: 

канцелария: тел. 056/54 – 60 – 64

Зам.директори М.Жекова: тел. 0879005352

                            М.Маринов: тел. 0879101825