Свободни места за ученици ІІ срок

     2 места в IХ Г клас
Специалност - Геодезия
Професия - Геодезист
 
 
1 място в IХ В клас
Специалност - Водно строителство
Професия - Строителен техник