Обучение на лица над 16 г.

Обучение на лица над 16 г.

        Обучение за лица навършили 16 години за учебната 2018-2019 г.

                               съгласно чл.9 , чл.10 и чл.14б от ЗПОО

 

 1. Самостоятелна  форма на обучение  - Квалификационен курс по  Рамкова програма Д  5 за начално професионално обучение, за придобиване на трета СПК  за част от професия  в направленията:  „АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ” „СТРОИТЕЛСТВО” и „ ГРАДИНАРСТВО /паркове и градини / ”по специалности посочени в прил.1

 

 • за лица със завършено средно образование
 • за лица навършили 16 години
 • срок на обучение:  3 месеца
 • такса за обучение   :  410 лв
 • сключване на Договор за обучение и финансиране

 

Направление

Професия

Специалност

Част от професията

Архитектура, урбанизъм и геодезия

Геодезист

Геодезия

 

1.Изпълнител на геодезически дейности

2.Изпълнител на кадастрални дейности

Строителство

Строителен техник

Строителство и архитектура

1.Организатор на груб строеж

2.Организатор на довършителни работи

 

Водно строителство

 

1.Организатор за изграждане на водоснабдителни и канализационни системи в малки населени места

2. Организатор за изграждане на водоснабдителни и канализационни системи в сгради

Градинарство / паркове и градини/

Техник - озеленител

 

Парково строителство и озеленяване

 

1.Организатор на дейности по поддържане на декоративна растителност в зелените площи

2. Организатор на дейности по поддържане на паркова архитектура

 

 1. Самостоятелна  форма на обучение  - Квалификационен курс по  Рамкова програма Е 9 за  продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация  за цялата професия с придобиване на трета степен на професионална квалификация по направленията „АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ГЕОДЕЗИЯ” „СТРОИТЕЛСТВО” и „ ГРАДИНАРСТВО /паркове и градини / ” по специалности посочени в прил.1

 

 • за лица със завършено средно образование и придобита квалификация

по част от професия с трета СПК

 • за лица навършили 16 години
 • срок на обучение: 9 месеца
 • такса  за обучение:

за специалност “ Строителство и архитектура“  - 1500 лв

                за специалност “ Водно строителство“  - 1630 лв

                за специалнос т “ Парково строителство и озеленяване“ – 1230 лв

                за специалност „ Геодезия “  - 1180 лв

 • сключване на Договор за обучение и финансиране

 

     II. Самостоятелна форма на обучение - Квалификационен курс по Рамкова програма Е 9 за  продължаващо   професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация за придобиване на

трета СПК  за цялата професия  по:

 

 

Направление

Професия

Специалност

Архитектура, урбанизъм и геодезия

Геодезист

Геодезия

 

Строителство

Строителен техник

Строителство и архитектура

 

 

Водно строителство

 

Градинарство / паркове и градини/

Техник - озеленител

 

Парково строителство и озеленяване

 

 

 

    III.    Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене за придобиване на  втора СПК  за цялата професия по :

 

Направление

Професия

Специалност

Строителство

 

Строител

Кофражи

Армировка и бетон

Зидария

Мазилки и шпакловки

Вътрешни облицовки и настилки

Външни облицовки и настилки

Сухо строителство

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Вътрешни В и К мрежи

Външни В и К мрежи

Градинарство / паркове и градини

Озеленител

Парково строителство и озеленяване

 

 

 

 

 

     3. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене за придобиване на  втора степен професионална квалификация  за цялата професия по направленията:  „СТРОИТЕЛСТВО” и „ ГРАДИНАРСТВО /паркове и градини / ” по специалности посочени в прил.1

 

 • за лица със завършен първи гимназиален етап или завършен X клас
 • за лица навършили 16 години
 • срок на обучение: до завършване на прецедурата
 • такса за обучение :  935 лв
 • сключване на Договор за обучение и финансиране

 

Телефон за връзка :       инж. Дора Захариева   0879  005343

 

Важно! На територията на Бургаска област единствено 
ПГ по САГ "Кольо Фичето" - Бургас има Законовото право да обучава и след успешно полагане на държавни квалификационни изпити по теория и практика да издава Свидетелство за професионална квалификация "Строителен техник" - III-та професионално квалификационна степен.