Съобщение за държавни квалификационни изпити

СЪОБЩЕНИЕ

 

Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация за всички специалности ще се проведат както следва:

  • Изпит по теория – 06 юни  2018 г. от 08.00ч. в сградата на гимназията съгласно график за разпределение в стаите
  • Изпит по практика – 07 и 08 юни 2018г. от 08.00ч. съгласно  график

 

Явяващите се да бъдат в двора на гимназията в 07.30 ч. за допускане в сградата на гимназията срещу документ за самоличност.

С резултатите от изпитите и работите си явяващите се могат да се запознаят в периода 18-19 юни 2018г. от 08 - 12ч. и от 13- 17 ч. в ст. 1