Съобщение за учениците в самостоятелна форма за обучение

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА

 

Консултациите по учебен предмет „Математика“ за XI клас ще се проведат на 23.10.20г.(петък) и на 26.10.2020 г. (понеделник) от  13.20 ч.  в хранилище по математика (ет. 2 в основен корпус).

Изпитът  по учебен предмет „Математика“ за XI клас ще се проведе на 02.11.2020г. от 16.00ч. в ст. 46.

Явяващите се на изпита и на консултации трябва да си носят собствени пособия за писане и чертане, както и лични предпазни средства.

 

                                                М. Кюркчиева-зам.-директор