Ученици от ПГСАГ бяха наградени от Окръжен и Районен съд Бургас

Ученици от ПГСАГ бяха наградени от Окръжен и Районен съд Бургас

Ученици от ПГСАГ "Кольо Фичето" бяха отличени за участието си в конкурса за есе по съдебни теми, организирани в рамките на образователната програма на Окръжен и Районен съд Бургас.

Прилагаме благодарствено писмо от ръководителите на съдебните институции:

Уважаема г-жо Симеонова,
 
Уважаема г-жо Желева,
 
В навечерието на 01.11 – Денят на народните будители, от името на административните ръководители - председатели на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова и на Районен съд – Бургас, съдия Георги Иванов, Ви поздравяваме с празника! Събуждайте винаги знания и мъдрост в своите ученици!
 
Прилагаме снимки от Церемонията по отличаване на ученици, участвали в Конкурс за есе на съдебни теми и учители, активно работили в Образователната програма през учебната 2017/2018 г. Поздравяваме Ви, за будните деца, които обучавате! Ще се радваме срещите ни да продължат и през настоящата учебна година!