Ученици от ПГСАГ "Кольо Фичето" участваха в конкурс на Лесотехнически университет за „Дървесен вид на годината”

Ученици от ПГСАГ

Ученици от ПГСАГ "Кольо Фичето" участваха в конкурс на Лесотехнически университет за „Дървесен вид на годината”, даващ начало на седмицата на ландшафтната архитектура. В конкурса можеха да участват както студенти на ЛТУ, така и ученици от професионалните гимназии в цялата страна. 

Темата на конкурса тази година беше - "Инвазивните чужди дървесни видове в България". Бургас бе представен от учениците от специалност "Парково строителство и озеленяване” посещаващи дейност по интереси "Изобразително и приложно изкуство" - Синай Кирязов, Стоян Стоянов и Гюлфиде Али с ръководител л.арх. Томас Ахчиян. 

Те разработиха три различни концепции, с които се включиха в конкурса. Плакатът на Стоян Стоянов от 10е клас спечели наградата на публиката. Учениците избраха нови и иновативни подходи при изработването на плакатите си като комбинират визуалното възприятие с дигитални възможности. 

Благодарение на партньорството между ПГСАГ "Кольо Фичето", Лесотехнически университет и Община Бургас бе организира изложба на всички плакати, които участваха в конкурса по време на цветното изложение "Флора 2019".