Ученици от ПГСАГ получиха германски професионални сертификати

Ученици от ПГСАГ получиха германски професионални сертификати

Петима единадесетокласници от ПГСАГ „Кольо Фичето“  - Николай Георгиев, Мехмед Абдула, Кристина Костадинова, Таня Николова и Екатерина Конон получиха професионални сертификати, издадени от германската строителна индустрия. Те участваха в проект  „Умен“  по програма Еразъм+, реализиран от Камарата на строителите в България  в консорциум с шест професионални гимназии по строителство. В рамките на проекта учениците преминаха тримесечно обучение в гр. Ерфурт, Германия, по тема „Външни изолации на сгради”.

Сертификатите бяха връчени на заседание на Управителния съвет на Камарата на строителите в Бургас, проведено в края на миналата седмица, от председателя на Камарата инж. Николай Николов.

Приключи и още един проект от програма Еразъм+, по който гимназията е бенефициент -„По-квалифицирани учители, по-конкурентоспособно училище”. Оценката на отчета на гимназията е получила максималния брой точки – 100 от Центъра за развитие на човешките ресурси. В рамките на проекта учители от гимназията преминаха обучение в гр.Екзитър, Великобритания.