СЪОБЩЕНИЕ

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - трета степен за всички специалности в сесия септември за учебната 2020/2021 г. ще се проведе както следва:

  • изпит по практика – 07 и 08 септември;
  • изпит по теория – 09 септември.

Начало на всеки изпитен ден – 09.00 часа., място на провеждане по график.

В дните на съотвения изпит явяващите се трябва да бъдат пред входа на гимназията 30 мин. преди началото му за допускане в изпитната зала. Необходимо е да се носят документ за самоличност.

Всеки явяващ се ползва собствени калкулатор и чертожни пособия, както и лични предпазни средства (маска).

Задължително е спазването противоепидемичните мерки за безопасност на територията на училището.

С резултатите от изпитите всеки, който се е явил, може да се запознае на 23 и 24 септември 2021г. по график в сградата на училището.

 

                                                                                                     М. Кюркчиева-зам. директор