ПГСАГ съвместно с „Трейс груп холдинг“ организира семинар за учителите, които са ангажирани с професионалната подготовка. Целта бе да се повишат компетентностите им в практическа насоченост за изграждане на инфраструктурни обекти. Бе организирано съвместно посещение на новоизграждаща се част  от българското метро на тунела на „Театър София“, метростанцията на Орлов мост, изграждането на магистрален участък в планински терен във Враня – Сърбия, и важни международни пътища. Директорите на подразделенията на  „Трейс“ и техните екипи с желание и много отзивчивост разкриха предизвикателствата в своята работа и запознаха преподавателите със своя опит. Българската компания напълно отговаря на слогана си „Строител с достойнство“, не само за българския, но и за международния строителен пазар, констатираха преподавателите по професионална подготовка след семинара.