Снимки от проекта "Твоят час" - изяви м. април 2017