След основно образование

След основно образование

Самостоятелна форма на обучение по Рамкова програма Е за придобиване на ВТОРА степен на професионална квалификация след завършено основно образование по професиите:

Професия

Специалност

Входящо равнище

Строител

Кофражи

Основно образование

Армировка и бетон

Зидария

Мазилки и шпакловки

Вътрешни облицовки и настилки

Външни облицовки и настилки

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Вътрешни В и К мрежи

Основно образование

Външни В и К мрежи

Озеленител

Цветарство

Основно образование

Парково строителство и озеленяване

 

Срок на обучение : една календарна година

Платено обучение с годишна такса 800лв

Прием по документи : През цялата година.

Документи за кандидатсване:

1.  Заявление до Директора по образец от Гимназията.

2.  Копие от свидетелство  за основно образование.

3.  Медицинско свидетелство.

4.  Служебна бележка или копие от трудова книжка за удостоверяване на шестмесечен стаж по професията.

5.  Два броя актуални снимки.