13 трайно безработни вече са „зелени асистенти“

13 трайно безработни вече са „зелени асистенти“

13 бургазлии, прекарали години като безработни, вече имат нова професия и шанс за добро бъдеще. Те преминаха обучение за „зелени асистенти“ в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – Бургас. Вече имат свидетелства за Втора професионална степен на квалификация и специалност „Озеленител“ и нова работа – в социално предприятие „Зелени асистенти“ на Община Бургас.

Проектът за създаване на социалното предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ се изпълнява от Община Бургас, а Строителната гимназия е партньор-обучител. Основната цел на проекта е да се улесни достъпа до заетост и подкрепа за социално включване и професионална интеграция на уязвими групи от територията на Община Бургас.

Те ще поддържат общински пространства, зелени площи в отдалечените квартали на гр. Бургас и малките селища на територията на общината.  С реализацията на проекта се решават два значими проблема - от една страна се предоставя реализация на хора от различни рискови групи, а от друга - ще се постигне трайно поддържане на зелените площи.

Хората, които участват в проекта, са социално-слаби, лица с увреждания или със заболявания, заради които трудно могат да си намерят работа. От началото на учебната година възрастните ученици усърдно посещават учебните занятия в гимназията по строителство. Техен класен ръководител е инж. Дора Захариева, преподавател с  опит в обучението на възрастни. Обучители са и ланшафтните архитекти Ивелина Пилукова и Анна Бакалова, инж. Станка Бибишкова. Партньор от страна на Община Бургас е ландшафтен архитект Светлана Танева.

Най-младият „зелен асистент“ е на 20, а най-възрастните – 56-57 годишни. „Те са отлични ученици и за разлика от нашите „редовни“ ученици, почти не закъсняват за училище и се стараят на всеки урок и упражнение“, разказаха преподавателите.

„Зелените асистенти“ преминават целия учебен план и практически дисциплини за професията „Озеленител“, накрая полагат и изпити, които издържат успешно.

Повече за проекта на сайта на Община Бургас

https://www.burgas.bg/bg/info/eventdetails/1128/36323