60 години-достойни следовници на Майстора!

60 години-достойни следовници на Майстора!

15.06.2021г.

ПГСАГ „Кольо Фичето” чества своя патронен празник

 

Програма на мероприятията

09:00 часа - старт на мероприятията

12:30 часа - награждаване училищен двор

място на провеждане ПГСАГ „Кольо Фичето“

Направление професионална подготовка:

- Презентация „Млад геодезист“ - училищен двор 9:00-10:00ч.

- Викторина „Знам ли Геодезия“ - училищен двор 10:00-10:20ч

- Демонстративни игри по  Геодезия - ст.12 10:30-11:30ч.

- Състезание „Мазилки“ - работилница 50 9:00-11:00ч.

- Състезание „Компютърно чертане“ - ст.28 9:00-11:00ч.

- Състезание „Строителна графика“ - ст.22 9:00-11:00ч.

- Състезание „ Млад водопроводчик“ - работилница 52 9:00- 11:00ч.

- Състезание „Аранжиране на съд“ - ст.40 и 41 9:00-11:00ч.

- Демонстрация „Боядисване на нестандартни съдове за цветна растителност“ - работилница 53 9:00-11:00ч.

- Демонстрация „Интересни елементи от екстериора“ - ст.21 9:00-11:00ч. 

Направление общообразователна подготовка

- „Създаване на история по зададено начало“ - ст.25 9:00-10:00ч.                            

- Викторина „Млади патриоти“ - ст.26 9:00-10:00ч.                                                   

- Състезание по природни науки „Минута е много“ - ст.44 9:00-11:00ч.              

- Турнир по тенис на маса-физкултурен салон - 9:00-11:00ч.                     

- Турнир по футбол-спортна площадка - 9:00-11:00ч.                                       

- Състезание „Математика за всеки“ - ст.23 9:00-10:00ч.                            

- Състезание „English is fun“ - ст. 47 9:00-10:00ч.                                               

- Състезание „Deutsch macht Spass“ - ст. 49 10:00-11:00ч.                    

- „Капсула на времето“- училищен двор - 11:30-12:00ч.      

Направление занимания по интереси и БДП

- Изложба „Красотата на България през моя обектив“ - фоайе 1ет.

- Изложба „Литературни илюстрации“ - фоайе 2ет.

- Демонстрация „Урок по американски“ - ст.24 10:00-11:30ч.

- Викторина „Пътешественик“- ст.27 9:00-10:00ч.

- Викторина „Да защитим живота на децата“ - ст.27 10:00-11:00ч.

- Демонстрация „Как се работи в екип“ - библиотека 9:00-11:00ч.           

- Игра „Малки изследователи“ - училищен двор 9:30-11:30ч.