Водно строителство

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ

Представяте ли си живота без вода в дома ви и без напояване на земята. Вашият шанс да служите на човека в ежедневието му е специалността „Водно строителство".
Специалността изучава съвременните методи и начини за водоснабдяване и канализации на населени места, жилищни сгради и промишлени обекти, пречистване на питейни и отпадъчни води, хидромелиоративни съоръжения, корекция на реки, напояване и отводняване на площи, язовири и др.

Завършилият водно строителство се справя успешно с:    

- изработване на проекти за водопроводни канализации и напоителни системи;
- изготвяне на сметни документации към проектите;
- изпълняване на авторски надзор при изпълнение на проектираните обекти;
- изпълняване на специализирано и цялостно  техническо ръководство;
- изпълняване на инвеститорски контрол в строителството.