График за държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация сесия януари 2023 г.

ГРАФИК за държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация, сесия м. януари 2023 г.

20-ти януари 2023 г. (петък) - теория

23-ти януари - 27-ми януари 2023 г. - практика

Срок за подаване на заявленията: 20-ти декември 2022 г.