График за запознаване на зрелостниците с оценените им изпитни работи от ДЗИ по БЕЛ и ДИППК от сесия август-септември 2023г.