Ден на безопасността на пътя

Във връзка с Европейската седмица на мобилността (16-22 септември 2022 г.), на 21.09.2022 г. ПГСАГ „Кольо Фичето“, гр. Бургас се включи в инициативата, организирайки свой собствен Ден на безопасността на пътя.

Регистрирани сме като партньори на ROADPOL и чрез различните информационни източници и инициативи, разпространяваме мотото и визията на ROADPOL, че заедно може да постигнем поставените цели и да бъдем активни в Дните на безопасността на пътя.

Идеята на инициативата ROADPOL е да насърчи всички участници в движението по пътищата да се замислят за опасностите, с които се сблъскват, и за това как сами могат да допринесат за намаляването на рисковете на пътя.

Нека бъдем отговорни и с личния си пример изискваме безопасно шофиране и движение по пътищата, като спазваме правилата!