Допълнителна поправителна сесия за уч. 2021-2022 г.