Държавни зрелостни изпити сесия август-септември 2022-2023

Държавните зрелостни изпити  сесия август – септември на учебната 2022/2023 г. ще се проведат на :

БЕЛ – 24.08.2023 г. от 9,00 ч.

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК) в част теория ще се проведе на 25.08.2023г. от 9,00 ч., а в част практика на 30.08.2023 г. и 31.08.2023 г. от 9.00 ч.

         СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ  ще се получават в канцеларията на гимназията  на 23.08.2023 г. от 13.00 до 16.00 ч.

 

На вниманието на  лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2022/2023 г. (от минали години)

 

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК) в част теория ще се проведе на 25.08.2023г., а в част практика в периода 28.08.2023 г. – 07.09.2023 г.

 Срок за подаване на заявления за допускане  26.06.2023 г  –07.07.2023г. в канцеларията на гимназията.

Заявилите желание се явяват по тема от  Национални изпитни програми, публикувани в сайта на МОН.