Епидемична обстановка COVID-19

В тази рубрика се публикуват ежеседмични съобщения във връзка с епидемичната обстановка в ПГСАГ "Кольо Фичето".

Правила за намаляване на рисковете от предаването на COVID-19 и мерки за действие при съмнение или случай в училището

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19

Как да поздравявам другите хора безопасно

Информация за covid-19

Как спазването на дистанция и хигиена на ръцете помага да се опазим от респираторни вируси

Ефективно измиване на ръцете

Епидемия от COVID-19 - какво трябва да знам

Техника за хигиена на ръцете с дезинфектант на алкохолна основа

Техника за хигиена на ръцете със сапун и вода

Кога да използвам маска

Извънреден инструктаж

Намалете риска от коронавирусна инфекция

Коронавирус - съвети за предпазване на себе си и околните

Съвети за родители - готови ли сме за учебната година?

Психологическа подкрепа от училищния психолог