Задължителен държавен изпит

СЪОБЩЕНИЕ

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация сесия август-септември за учебната 2021/2022 г. ще се проведат в сградата на гимназията както следва:

- изпит по теория – 26 август 2022г. от 08.30ч.;

- изпит по практика – 01 и 02 септември 2022г. от 09.00ч.

В деня на съответния изпит всеки явяващ се заема персонално определеното му място не по късно от 30 (тридесет) минути преди посочения начален час на изпита.

Необходимо е всеки да носи документ за самоличност, чертожни и пособия за смятане.

С резултатите от изпитите всеки, който се е явил, може да се запознае на 12 и 13.09.2022г. от 13.00 ч. до 15.00 ч. в ст.11.

М. Кюркчиева-зам. директор