За ученици от минали години - график за поправителна сесия май 2023/2024