За ученици от минали години - държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2023/2024 УЧ.Г.

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация , сесия май-юни  на учебната 2023/2024 г. ще се проведе на  :

Част теория  - 20.05.2024 г. от8,30 ч.

Част практика - 27.05.2024 г. и 28.05.2024 г. от 8,30 ч.

  Изпитите се провеждат в сградата на гимназията.

На вниманието на  лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2022/ г. (от минали години)

 

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК) в част теория ще се проведе на 25.08.2023г., а в част практика в периода 28.08.2023 г. – 07.09.2023 г.

 Срок за подаване на заявления за допускане  26.06.2023 г  –07.07.2023г. в канцеларията на гимназията.

Заявилите желание се явяват по тема от  Национални изпитни програми, публикувани в сайта на МОН.