Изпращане на випуск 2022 - 13 май

Уважаеми родители, тържеството по изпращане на абитуриентите от випуск 2022 ще се проведе на 13 май, петък от 14 ч. в двора на гимназията.