История

    Техникумът по строителство “Кольо Фичето”- Бургас е създаден през 1960 година.  През учебните 1960/61 и 1961/62 год. той е съществувал в сградата на Механотехникума, а от учебната 1962/63 год. заема новопостроената сграда - първоначално, настоящия основен корпус на техникума.  През повече от 55-годишната си история той е обучил хиляди строителни кадри - работници, строителни техници, геодезисти, водостроители. Най-голямата част от бившите възпитаници на училището в момента са президенти, мениджъри, строителни техници, ръководители на звена във водещи строителни фирми на територията на цялата страна. 
Техникумът поддържа традиции в учението, труда, спорта, художествената самодейност, професионално-творческата самодейност и пр.