Кампания за подпомагане на пострадалите от наводненията в Община Царево