Материална база

Гимназията притежава солидна материално-техническа база. Сградата е разположена на централна транспортна улица - бул.Стефан Стамболов, позволяваща лесни връзки с всички автобусни линии. Местоположението е в район, като че ли по правило отреден за учебни заведения.

Още с влизането в гимназията, погледите ни завладява богата колекция от купи, грамоти и отличия, спечелени от възпитаници на училището в спортни прояви, олимпиади и състезания по учебни дисциплини. Всяка година броят на спечелените отличия се увеличава и витрините се оказват тесни да ги поберат.

За сигурността и спазването на реда и дисциплината в училището в коридорите и стаите е осигурено видеонаблюдение.

Обучението се извършва в модерно обзаведени кабинети, а за обучението по информационни технологии, училището разполага с четири компютърни кабинета.

Часовете по практика се провеждат в учебна база на гимназията, както и в строителни-фирми – партньори.
В училищната библиотека можем да открием информацията, която ни е необходима по съответния учебен предмет. В лявата част на библиотеката се намира така нареченият "музей" на училището, където са изложени макети на сгради, изработени от възпитаници на нашата гимназия.