мобилност по проект „С опит от Европа!“, по програма Еразъм+

Договор № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000130008

 

В периода 26.01.2024 -01.02.2024 г. 3 педагогически специалисти от ПГСАГ „Кольо Фичето“ осъществиха мобилност по проект „С опит от Европа!“, по програма Еразъм+.  Мобилността се проведе в град Рованиеми, Финландия. Основният акцент беше поставен върху посещенията на местни училища и семинари с цел запознаване с основите на финландската образователна система и финландското национално наследство.

По време на обучителните семинари педагогическите специалисти от ПГСАГ „Кольо Фичето“ се запознаха в детайли с финландската образователна система и с финландския подход към благосъстоянието на учениците /училищно хранене, здравни науки, социални медии и почивка/.

При посещенията в местни училища педагогическите специалисти се запознаха с практическото приложение на финландската учебна програма:

          1. Откриване на елементите на благосъстоянието на учениците чрез различни методи.

          2. Запознаване с основите на живота в арктическата зона /културата на Saami и северната природа/.

          3. Обобщаване на опита по отношение на социалните грижи.

          4. Конструктивно разглеждане на финландската образователна система.

          5. Намиране на най-добрите неща, които да донесете на работа и училище.

Периодът на мобилността съвпадна с ежегодно провеждане на образователното изложение EDUCA – събитието, което се посещава от над 19 000 преподаватели всяка година. Обширната изложба показва на учителите най-новите образователни методи и решения. Бяха предоставени учебни продукти и услуги, както и семинарна програма на високо педагогическо ниво. Тя обхваща всички аспекти на образованието и случващото се в професионалната сфера.

По време на мобилността педагогическите специалисти от ПГСАГ „Кольо Фичето“ демонстрираха високата си професионална квалификация и уменията си за работа в екип и ви, като защитиха авторитета на гимназията пред финландските ни партньори и повишиха европейското измерение на училището.