Настоящи

Проекти 2023-2024 г.

 

Еразъм +

Проект 1 - „Европейски опит за нашата професионална и житейска реализация“ - KA122-VET – Краткосрочни проекти за мобилност на персонал и учащи в сферата на професионалното образование и обучение

Проектът предоставя възможност за практическо обучение на 25 ученици от специалностите „Строителство и архитектура“, „Геодезия“ и „Парково строителство“ в Севиля, Испания. Обучението включва следните теми:

Биоклиматична къща
Фотограметрия с дрон
Вертикални градини, проектиране и създаване на мандала градини

В рамките на същия проект, 5 педагогически специалисти в сферата на професионалното образование и обучение ще проведат опит с наблюдение в професионални гимназии и организации в сферата на строителството в Испания.

Посещение на първа група в Севиля

Посещение на 2 и 3 група в Севиля, Испания 

Още снимки от посещение на 2 и 3 група в Севиля 

Проект 2 - „С опит от Европа“ - KA122-SCH – Краткосрочни проекти за мобилност на персонал и учащи в сферата на училищното образование

В рамките на проекта 9 педагогически специалисти ще посетят следните европейски държави. По време на посещенията си, педагогическите специалисти ще вземат участие в структурирани курсове, чрез които ще се запознаят с културата на съответната държава, образователната система, ще наблюдават и ще усвоят различни методи на преподаване.

Белгия

„С опит от Европа“ - KA122-SCH – Краткосрочни проекти за мобилност на персонал и учащи в сферата на училищното образование - мобилност в Белгия - снимки

„С опит от Европа“ - KA122-SCH – Краткосрочни проекти за мобилност на персонал и учащи в сферата на училищното образование - мобилност в Белгия - презентация

Финландия

"С опит от Европа" - КА122-SH - Краткосрочни проекти за мобилност на персонал и учащи в сферата на училищното образование - мобилност във Финладия

Исландия

"С опит от Европа" - КА122-SH - Краткосрочни проекти за мобилност на персонал и учащи в сферата на училищното образование - мобилност в Исландия

НП „Иновации в действие“ 2023-2024

В рамките на програмата общо 8 ученици и педагогически специалисти ще посетят Държавно иновативно училище Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето", гр. Ямбол и Общинско иновативно училище Професионална гимназия по дървообработване и

строителство „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково. В рамките на мобилностите учениците и педагогическите специалисти ще участват в семинар по следната тема: "Отключване на бъдещото обучение: Пътуване в образователните иновации“.

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ 2023-2024

В рамките на програмата ПГСАГ „Кольо Фичето“ участва с отбор по волейбол VIII-X клас. Основна цел на програмата е спортуването и подобряването на физическата дееспособност. Учениците ще имат възможността да демонстрират придобитите умения в представителни срещи със свои връстници от други училища.

Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Основната цел на проекта е да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и да подкрепи развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето. В рамките на проекта ще бъдат реализирани 9 основни дейности за повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение.

Програма за училища -  посланици на  Европейския парламент

2023-2024 г.

1. Основната цел на проекта е да даде повече знания за:

  - парламентарната демокрация

 - европейското гражданство и правата ни като европейски граждани

 - работата на членовете на Европейския парламент

 - начините за участие в политическия и демократичния живот на ЕС,      включително чрез гласуване на избори

2. Целева група са ученици от 14 до 18 години.

3.  Критерии на ЕП за получаване на статут Училище посланик:

 - Работа с помагалата по Програмата

 - Създаване на Европейски информационен кът (електронен и физически)

 - Отбелязване Дена на Европа

 - Подпомагане на кампанията  на ЕП  за повишаване на избирателната активност за европейски избори

 - организиране на допълнителни дейности на европейски теми

Среща в Народното събрание - 8 април 2024#ИзползвайГласаСи

Виртуална среща с ученици от XI клас на Неделното българско училище " Св. св. Кирил и Методий" в град Атина - 26 март 2024

Виртуална среща с ученици от XI клас на Неделното българско училище " Св. св. Кирил и Методий" в град Атина

Репортаж на БНР за участието на учениците в проекта

Участие на учители от ПГСАГ  в Международен научен форум „Пътят на светлината“ в Атина 2024 г.

 

НП „ИКТ“ – Софтуер за професионално обучение

Гимназията е одобрена за финансиране на закупуването на софтуер за обучение по учебните предмети „Организация на строителството“ и „Учебна практика по организация на строителството“, които се изучават в 12 клас, където са  заложени изисквания за онагледяване, ползване на Трудови норми в строителството (ТНС), Уедрени сметни норми (УСН), сборници и справочници за строителството от  практиката.

Осигуреното финансиране дава възможността за инсталиране на софтуера на 30 работни места, за да може да се работи както на групи в часовете по учебна практика, така и с цял клас в теоретичните часове по „Организация на строителството“.

Използването на тези софтуерни продукти в обучението ще подпомогне придобиването на заложените в учебните програми умения и компетенции.

 

 

 

Учене през целия живот