На вниманието на завършили последния гимназиален клас преди учебната 2023/2024 г. (ученици от минали години)

Държавните  зрелостни изпити сесия май-юни 2023/2024 учебна година ще се проведат:

ДЗИ-БЕЛ – 17.05.2024 г.

Задължителен държавен изпит  за придобиване на професионална квалификация :

в част теория -  20.05.2024г.,

в част практика – в  периода 27 май – 31 май 2024 г.

 

Срок за подаване на заявления  за допускане до ДЗИ :

 06.02. – 21.02.2024г.  в канцеларията на гимназията.