Обучения на педагогическите специалисти

Предстоящо външно институционално обучение / тренинг/ на педагогическия персонал от ПГСАГ“ Кольо Фичето“ – Бургас :

Тема : Изкуствен интелект в помощ на учителя – изгражадане на базови умения за работа

Дати: от 04.04.2024 до 06.04.2024

Място: в гр. Златоград

Обучаваща институция:  „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Брой педагогически специалисти: 25