Обществен съвет

СПИСЪК

НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРИ ПГСАГ „КОЛЬО ФИЧЕТО“

 

Председател:

Илия Янгьозов – родител

Членове:

Веселина Таралова – директор „Образование и демографски въпроси” в Община Бургас

инж. Николай Николов – председател на Камара на строителите България ОП Бургас

инж. Таня Цоцоманска – професионално доказана личност и бивш възпитаник на училището

Таня Терзиева – родител

Вяра Стайкова – родител

Невзат Топал – родител

Резервен член: Зюлфет Юмер – родител