Обществен съвет

СПИСЪК

НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРИ ПГСАГ „КОЛЬО ФИЧЕТО“

 

Председател:

Анна Панайотова

Членове:

Анна Панайотова

Tаня Терзиева           

Невзат Топал                                             

Вяра Христова           

Николета Метева               

Веселина Таралова – директор „Образование и демографски въпроси” в Община Бургас - представител на финансиращия орган

инж. Николай Николов – председател на Камара на строителите България ОП Бургас - представител на браншова организация

Резерви: З

Зюлфет Юмер                      

Ева Крачкова                        

Станислав Танев                            

Светлана Костадинова