Отборът на ПГСАГ се класира за Националния кръг в състезанието по безопасност на движението по пътищата

Отборът на ПГСАГ "Кольо Фичето" завоюва първо място на областния кръг на националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Нашият отбор е победител във втора възрастова група - VIII-X клас. Участниците в него са: Йованин Петков - 8.г, Данаил Павлов - 10.е, Емне Осман - 9.д, Гюлчин Мехмед - 8.е.

Съгласно регламента за участие, в националният кръг участват отбори-първенци от областните кръгове в страната, които решават писмен и практически тест. Националният кръг ще се проведе между 21 и 23 юни т.г. в Сунгурларе. 

Националното състезание по БДП се организира и провежда в изпълнение на Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021-2030 г. на Министерството на образованието и науката. Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Независимо от акцента върху знанията и уменията по БДП чрез състезанието се възпитават и качества от значение за общото личностно развитие на учениците като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата.