Откриване на учебната година 2023-2024

Уважаеми ученици и родители, тържественото откриване на новата учебна 2023-2024 година ще се проведе на 15.09.2023 от 9.30 ч. в двора на гимназията. На тържеството присъстват само учениците от VIII класове със съответните класни ръководители и ангажираните в събитието лица. 

След откриването ще се проведе час на класа за всички паралелки съгласно следния график: 

паралелка

стая

от-до

VIII А

21

10.30 – 11.45ч.

VIII Б

22

10.30 – 11.45ч.

VIII В

23

10.30 – 11.45ч.

VIII Г

25

10.30 – 11.45ч.

VIII Д

37

10.30 – 11.45ч.

VIII Е

26

10.30 – 11.45ч.

IX A

31

10:45 – 11.30ч.

IX Б

32

10:45 – 11.30ч.

IX В

33

10:45 – 11.30ч.

IX Г

24

10:45 – 11.30ч.

IX Д

35

10:45 – 11.30ч.

IX Е

36

10:45 – 11.30ч.

X A

21

11.45 – 12.30ч.

X Б

22

11.45 – 12.30ч.

X В

23

11.45 – 12.30ч.

X Г

12

10.45 – 11.30ч.

X Д

39

10.45 – 11.30ч.

X Е

34

10.45 – 11.30ч.

XI А

25

11.45 – 12.30ч.

XI Б

34

11.45 – 12.30ч.

XI В

37

11.45 – 12.30ч.

XI Г

24

11.45 – 12.30ч.

XI Д

39

11.45 – 12.30ч.

XI Е

26

11.45 – 12.30ч.

XII А

31

11.45 – 12.30ч.

XII Б

32

11.45 – 12.30ч.

XII В

33

11.45 – 12.30ч.

XII Г

12

11.45 – 12.30ч.

XII Д

35

11.45 – 12.30ч.

XII Е

36

11.45 – 12.30ч.