Парково строителство

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ

В специалността  „Парково строителство и озеленяване” се преподават дисциплини, които дават възможност на бъдещите техник- озеленители да получат архитектурни, инженерни и градоустройствени познания. Ползвайки елементи от тези професионални области, нашите ученици получават проектантски и практически умения за изграждане на обекти, които са пространствено, функционално, екологично и естетически обвързани с конкретния ландшафт с идеята за осъществяване на перфектен ландшафтен дизайн с цел създаване на комфортни условия в местата за труд, обитаване и отдих.
 Усвояват се технологии за изграждане и поддържане на спортни тревни площи, технологии за изграждане на  градини, изграждане на декоративни настилки, цветарство (общо и приложно), размножаване и интродуциране на декоративни растения (цветя), производство на цветя, дългосрочно съхраняване на посевни материали от цветя, композиции с цветя в интериора и екстериора.