Покана до Национално сдружение "Недвижими имоти"

ПОКАНА

До партньорите ни от Национално сдружение „Недвижими имоти“

Уважаеми Дами и господа,

Във връзка с участието на гимназията в проект BG05M2OP001-2.015-001 , „Ученически практики –2“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, бихме искали да ви поканим да се присъедините към ученици от 9-ти и 10 клас, специалност „Брокер на невижими имоти“, като ръководители в създаване на учебно тренировъчна фирма „Агенция за недвижими имоти“.

Проектът има за цел да развие предприемачески умения извън часовете предвидени по учебен план чрез различни методи за изява на личностни качества, както и придобиване на чисто практически умения в бъдещата професия.

Ако сте изявен професионалист с минимум три години професионален опит в различните пазарни сегменти в сектора на недвижимите имоти и имате желание да се срещнете с млади и мотивирани ученици, Ви каним да се присъедините към нашия екип.

Необходими документи:

1.Автобиография

2.Доказателства за професионален опит /минимум три години/

Заявление за участие може да подадете в канцеларията на ПГСАГ “Кольо Фичето“ или на ел.поща 200245@edu.mon.bg до 3.02.2023 г.

За допълнителна информация : Описание на проекта може да намерите на интернет-страницата на МОН на адрес https://upraktiki.mon.bg/

За допълнителна информация: Инж.Кремена Маркова – зам.-директор УПД

Тел.:0889312855

ПГСАГ“Кольо Фичето“ Бургас