Поправителна сесия януари за ученици 12 клас от минали години