По общообразователна подготовка

По общообразователна подготовка

Български език и литература

Елена Янева

Дeница Калчева

Златка Костадинова

Димитринка Филипова

Стефка Георгиева

 

 

Чужди езици

Марин Маринов – английски език

Силвия Спасова – английски език

Антоанета Гюлеметова – английски език

Красимира Петкова – английски език

Христина Симеонова – английски език

Гергана Николова – английски език

Елеонора Пионова – немски език

Татяна Тонева – немски език

Мария Жекова – руски език

Алеся Крохмальова – руски език

 

Математика и информационни технологии

Валентина Недева – математика

Галина Иванова – математика

Пепа Чочорова - математика

Зоя Генчева– информационни технологии

Виктор Симеонов – информационни технологии

Константина Каменова– математика и информационни технологии

 

Обществени науки, гражданско образование и религии

Ваня Казакова – история и цивилизация, свят и личност

Петя Кудева - история и цивилизация

Станислава Русева – история и цивилизация

Мариана Вълева – география и икономика

Гергана Тодорова-Вачева – философски цикъл

Ангелина Меранзова – гражданско образование

 

Физическо възпитание и спорт

Георги Бъчваров

Райна Димитрова-Сечкова

Панайот Горов

Николай Христов

 

Природни науки и екология

Галина Петрова – физика и астрономия

Красимира Куцарова – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

Таня Андреева – физика и астрономия, химия и опазване на околната среда