Престижно отличие

На 23.05.22 г. кметът на Бургас Димитър Николов на тържествена церемония, посветена на 24 май, Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, награди инж. Дора Захариева, главен учител, за проявена активност и постигнати високи резултати в учбно-възпитателния процес. От името на педагогическата колегия поздравяваме инж.Захариева с престижното отличие!