Прием след 7 клас

 

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "БРОКЕР"

ПРИЕМ  В VIII -ми  КЛАС

 

за учебната 2022/2023 година

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

"СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"  - английски език - 26 ученици

"СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"  - немски език - 26 ученици

"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - английски език - 26 ученици

"ГЕОДЕЗИЯ" - английски език - 26 ученици

"ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" – английски език - 26 ученици

"НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" – английски език - 26 ученици

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

 

за специалностите: "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА", "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО", "ГЕОДЕЗИЯ", "ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" И „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“

 

максимален бал: 500 точки

 

Сбор от:

  1. Удвоените точки от теста по български език и литература
  2. Удвоените точки от теста по математика
  3. Оценките по математика и български език от свидетелството за завършено основно образование, преобразувани в точки по скала, в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.