Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ е одобрена за финансиране по два проекта по програма Еразъм + .