Разпределение на ученици за матура по професия

Вижте разпределението в прикачените файлове.